top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תעו"ד פדרו צ'רטקוב

פיצויים עקב אי עריכת שימוע

עודכן: 1 ביוני 2021

זכות העובד לקבל פיצויים כספיים מהמעביד עקב אי-עריכת שימוע מאת: עו"ד פדרו צ'רטקוב

בית המשפט העליון פסק: "...זכותו של אדם לעבוד ולהמשיך ולעבוד – זכות של תשתית היא, שקולה היא לזכות טבעית. אדם שעבודתו ניטלה ממנו - זכות ניטלה ממנו, מקצת מכבודו ניטל ממנו....."

לאחרונה, עדים אנו לתופעת פיטורים חד-צדדיים של עובדים ללא יכולתם להתגונן.

בהתאם לפסיקה-פיטורים ללא עריכת שימוע- מזכים ב"פיצויים בגין אי-עריכת שימוע".

בהתאם לכללי הצדק הטבעי במשפט הישראלי- זכות הטיעון הינה זכות בסיסית.

המשמעות - כי יש לאפשר לכל עובד שנפגע מהחלטה או מחדל של מעסיק להעלות את טענותיו בפני הגורם המחליט בטרם יוחלט בעניינו. במשפט העבודה, זכות זו הכתה שורשים עמוקים כאשר בשנים האחרונות קבע בית הדין הארצי לעבודה בפסיקותיו, כי למעביד פרטי יש חובה לקיים השימוע.

לא אחת נקבע, כי מעביד במגזר הפרטי מחויב לשמוע את העובד בטרם נוטל הוא את מקור לחמו. בית הדין קבע כי לעובד זכות בסיסית לדעת מה הן טענות המעסיק המועלות נגדו ובהתאם לכך מגיעה לעובד הזכות להגיב ולהציג את עמדתו, ובכך לנסות לשכנע את המעסיק לשנות את דעתו ולמנוע בו פגיעה . כותב המאמר ייצג לאחרונה עובד בתביעה נגד מעסיקתו בבית הדין האזורי לעבודה בת"א.

הרקע- מעסיקה לא קיימה לעובד שימוע כדין, ולא טרחה להודיע לו על פיטוריו בזמן ששכב על מיטת חוליו! העובד גילה בדיעבד, כי הוא פוטר לאלתר וללא הודעה מוקדמת . בפסק הדין קבע השופט- כי זו זכותו הראשונית של העובד הינה לדעת את הטענות המועלות נגדו ועל המעבידה לתת לעובד את הזדמנות לנסות ולשכנע אותה לשנות את דעתה.

בפסק הדין דחה השופט את טענת המעסיקה אשר טענה כי : "ממלא לאור מצבו הרפואי של התובע אילו היה נערך שימוע, היה הדבר טקס ריק מתוכן כדי לצאת ידי חובה"....!! השופט, פסק לאור חומרת התנהגות המעבידה, כדלקמן: "...התובע פוטר שלא כדין וללא עריכת שימוע ועל כן הוא זכאי לפיצויים בגובה 6 משכורות..."!!!

הלקח–כיום על כל עובד לדעת כי קיימת לו זכות בסיסית להשמיע דברו בהליכי פיטורין.

19 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page