טיפול בעניינים משפטיים של חברות ויחידים הפועלים בתחום התעופה.