טיפול בעניינים משפטיים של חברות ויחידים הפועלים בתחום התעופה.

  • Wix Facebook page