קורס "משפט העבודה" ,  המרכז הישראלי לניהול -   70 שעות אקדמיות (3/1997 ) 

 

 

 

לימודי תעודה " הסכמי מכר ורכישה של דירות " , ביה"ס לפרקטיקה משפטית - 100 שעות אקדמיות  (3/2011 ) 

 

 

 

השתלמות ב"דיני עבודה", מכון להשתלמויות-לשכת עוה"ד-   40 שעות אקדמיות  (6/2011 ) 

 

 

 

השתלמות ב"לשון משפטית לעו"ד", המכון להשתלמויות-לשכת עוה"ד-   40 שעות אקדמיות  (7/2011) 

 

 

 

השתלמות ב"פשיטות רגל",  השתלמות שכר מצווה-לשכת עוה"ד-   20 שעות אקדמיות  (10/2011 ) 

 

 

 

השתלמות ב"הוצאה לפועל",  השתלמות שכר מצווה-לשכת עוה"ד-   20 שעות אקדמיות  (12/2011 ) 

 

 

 

השתלמות ב"דיני משפחה",  השתלת שכר מצווה-לשכת עוה"ד-   20 שעות אקדמיות  (1/2012 ) 

 

 

 

השתלמות ב"אנגלית למשפטנים",  המכון להשתלמויות-לשכת עוה"ד -  32  שעות אקדמיות  (3/2012 ) 

 

 

 

השתלמות ב"דיני ירושה",  המכון להשתלמויות-לשכת עוה"ד -  40 שעות אקדמיות  (4/2012 ) 

 

 

 

השתלמות ב"דיני עבודה", השתלמות שכר מצווה-לשכת עוה"ד -   20 שעות אקדמיות  (3/2013 )

 

 

 

השתלמות ב"דיני תעופה", IATA Training & Development Institute-ש40 שעות אקדמיות  (5/2013 )

 

 

 

השתלמות ב"דיני עבודה", המכון להשתלמויות -לשכת עוה"ד -   40 שעות אקדמיות  (1/2014 )

 

 

 

השתלמות ב"משפט עסקי",  המכון להשתלמויות-לשכת עוה"ד -  40 שעות אקדמיות  (3/2014 ) 

 

 

 

השתלמות ב"ליטיגציה אזרחית ומסחרית", המדרשה למשפט -לשכת עוה"ד -   40 שעות אקדמיות  (7/2014 )

 

 

 

השתלמות ב"דיני משפחה", השתלמות שכר מצווה-לשכת עוה"ד -   20 שעות אקדמיות  (11/2014 )