top of page
דיני עבודה

ההתמחויות שלנו

דיני עבודה

 • ייעוץ משפטי לעובדים ומעבידים בתחום: שימוע בטרם פיטורים, פיצויי פיטורין, הלנת שכר, תשלומי דמי הבראה ומחלה, זכויות פנסיוניות/סוציאליות לרבות תשלומי חובה והיציאה לפנסיה תוך תכנונה.

 • תביעות עבודה תוך "הרמת מסך" כנגד בעלי החברה הנתבעת.

 • התמחות בעובדים זרים הכוללת: עובדים סיעודיים, בניין, חקלאות ומומחים.

 • ייצוג וטיפול בכל הערכאות המשפטיות ובהליכים בבתי המשפט, בתי הדין לעבודה, וועדות פריטטיות (הליכים מעין-שיפוטיים) , הליכים משמעתיים, צווי מניעה, בוררות והליכי גישור.

 • הכנת הלקוח וייצוגו במעמד שימוע לפני פיטורין.

 • תכנון ועריכת הסכמי עבודה אישיים, הסכמי סודיות, אי-תחרות והגבלת עיסוק. 

 • ליווי משפטי צמוד וטיפול בסכסוכי עבודה קיבוציים, לרבות ניהול משא ומתן קיבוצי, יישוב סכסוכים, שביתות והשבתות והכנת הסכמים קיבוציים.

 • עריכת חוות דעת מקצועיות בנושאים שונים הנוגעים לדיני העבודה לרבות זכויות אדם.

 • ייצוג עובדים פרטיים או קבוצות עובדים, בכל הקשור לזכויותיהם בהליכי מכירה, פירוק ופשיטת רגל של חברות, לרבות הגשת תביעות חוב למוסד לביטוח לאומי.

 • ליווי וייעוץ משפטי בעת ביצוע שינויים ארגוניים ותוכניות התייעלות והבראה בחברות. 

 • ייעוץ וליווי משפטי בתחום יחסי עובד/מעביד בהם העסקת כוח אדם במתכונות העסקה באמצעות קבלני כוח אדם והתקשרויות שונות עם נותני שירותים, פרילנסרים, יועצים חיצוניים ועובדים זרים.

 • ייעוץ משפטי בתחום יחסי עבודה, מניעת הטרדה מינית, שמירה על שוויון הזדמנויות בעבודה, שמירה על סודות מסחריים, בטיחות בעבודה, זכויות נשים בהתאם לחוק עבודת נשים, לרבות סוגיות הקשורות להריון וחופשת לידה .

 • ייעוץ משפטי שוטף וליווי מקיף בסוגיות שונות במסגרת יחסי העבודה. 

 • תובענות ייצוגיות בתחום דיני עבודה

 • תביעות- חוב לביטוח הלאומי

 • טיפול וייצוג משפטי בעתירות עובדים זרים  לרבות בנושא "כליאת שווא" (הליך פלילי)

דיני תעופה

דיני תעופה

טיפול בעניינים משפטיים של חברות ויחידים הפועלים בתחום התעופה.

תמונה 2.jpg
low-angle-view-skyscrapers.jpg
דיני משפחה

דיני משפחה

 • עריכת הסכמי ממון, צוואות וירושות.

 • טיפול משפטי וסיוע בענייני אשרות של זוגות מעורבים.

 • ליווי צמוד מול שלטונות ההגירה.

bottom of page